ซ่อมเครื่องเชื่อมบดค้อนแตกสิ่งที่อิเล็กโทรดเป็นสิ่งที่ดี