หนึ่งลูกบาศก์เมตรของทรายในมณฑลเฮย์หลงเจียงคือเท่าใด