ใช้เครื่องบดหินเกลือในสหราชอาณาจักรโรงงานบดประเทศจีนของ