หัวรถจักรเชื้อเพลิงน้ำร้อนสูญญากาศท่อน้ำหม้อไอน้ำเพื่อขาย