การเผาไหม้ภายในแนวนอนอัตโนมัติก๊าซหรือหม้อไอน้ำน้ำมัน